ANBI

Sinds januari 2023 hebben wij ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen!Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Hieronder vindt u ons meest recente jaarverslag en jaarrekening.


Wilt u donateur worden van onze stichting? Ga dan naar deze pagina.