Regels

   STICHTING WEGGEEFSCHUUR KAMPEN E.O.

   HUISHOUDELIJKE REGELS:


⦁ Behandel elkaar met respect.
⦁ Help de "winkel" netjes houden, laat niet onnodig spullen slingeren en maak geen rommel.
⦁ Let op uw kinderen; dit is een "winkel" geen speelparadijs.


   Spullen brengen:
⦁ Kijk op de inbrenglijst wat wij aannemen.
⦁ Het kan zijn dat artikelen die u komt brengen niet aangenomen worden. Hier is altijd een reden voor.
⦁ Het achterlaten van artikelen kan bij ons op de stoep of in de gang. Zonder te melden dat u artikelen heeft achtergelaten is ongewenst. Hiervoor kan een boete van €370,- worden uitgeschreven. Bovendien maakt het onze positie op deze locatie onhoudbaar.


   Spullen halen:
⦁ Artikelen zijn voor eigen gebruik. Handelaren worden zonder pardon de toegang ontzegd.
⦁ Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen.
⦁ Mensen die in het verleden zich niet aan deze regels hebben gehouden kan de toegang geweigerd worden.
⦁ Betreden op eigen risico.
⦁ Bij het verlaten van het pand kan uw tas gecontroleerd worden.
⦁ Vrijwilligers hebben altijd het laatste woord.

   Een bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld i.v.m. de vaste lasten (zoals huur, gas, water en elektra)